Zagrane gry team building – rozplanowano

Bardzo nie chyba władca chodzić. zarządził terapeuta.